Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskoler og ture

Antal lærere

Når en gruppe elever skal ud at rejse i skolens regi, ledsages gruppen normalt af 2 lærere. Hvis elevsammensætningen skønnes at kræve et skærpet tilsyn, kan dette antal forhøjes.

På alle rejser skal der så vidt muligt deltage en mandlig og en kvindelig lærer.

Hvorhen?

Det overlades sædvanligvis til deltagerne at afgøre rejsens bestemmelsessted og nærmere indhold.

Økonomien

A. Skolen arrangerer 2 lejrskoler i elevernes skoleforløb. Lejrskolen er placeret i 5. kl. og 9. kl.

  • I 5. kl. betaler skolen alle udgifter. Lejrskolen forventes at belyse forskellige sider af faget orientering. Turen har de sidste år gået til Bornholm og har 4 overnatninger.
  • 9. kl. tager hvert år på lejrskole til København. Turen er betalt af skolen, men det forventes at forældrene betaler et mindre beløb til kostpenge. Turen er på 3 overnatninger.

 

B. Børnehaveklasserne kan disponere over i alt 4.000 kr. til rejser. Dette beløb kan f.eks. bruges til en tur til "Fyns Sommerland" ved Årup og en ekskursion til Zoologisk Museum i Svendborg.

C. 10. årgang kan anvende en større eller mindre del af sit dispositionsbeløb til rejser. Skolen afholder en skolerejse for 10. årgang hvert år. De seneste år er turen gået til Berlin og har 4 overnatninger. Turen er delvist brugerbetalt. Kommunen giver et tilskud på 50.000 kr. til turen.

D. Endelig kan hver klasse fra 1. - 4. årg. disponere over 2.000 kr. og 7. - 8. årg. 2.000 kr. til ekskursioner o. lign.

 

Oversigt:

Årgang

Ekskursion/rejse

 

Bhk.

To 1-dagsture

 

1.kl.

1-dagstur

 

2.kl

1-dagstur

 

3.kl.

1-dagstur

 

4.kl

Tur med én overnatning

 

5.kl.

Lejrskole 5 dage

 

6.kl.

1.dagstur

 

7.kl.

Tur med én overnatning

 

8.kl.

1-dagstur

 

9.kl.

Lejrskole 4 dage

 

10.kl.

Skolerejse