Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Rusmidler

Rusmiddelpolitik Marstal Skole

 

Værdisæt

Lærere, forældre og elever har ansvar for hinanden, både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af undervisningen.

Skolen skal danne rammen for et positivt socialt fællesskab og udfoldelse af ungdomskulturen, uden brug af rusmidler.

Definition rusmidler: alkohol, hash og andre euforiserende stoffer

 

Formål

Formålet med rusmiddelpolitikken er, at sikre viden om rusmidler, disses indflydelse på læringsevnen, og samtidig medvirke til at gøre det socialt acceptabelt at sige nej til alle rusmidler og uacceptabelt at sige ja. Dette skal medvirke til at udsætte de unges rusmiddeldebut, og reducere det potentielle forbrug.

 

Målsætning

  • Vi ønsker, at Marstal skole gennem systematisk og konkret indsats forebygger anvendelsen af rusmidler.  
  • Vi ønsker at mindske forbruget af rusmidler
  • Vi ønsker at skabe et forpligtende forældresamarbejde, der fremmer forebyggelse af misbrugsproblemer hos både skolens ansatte og elever, såvel som deres familier.

 

Regler

Rusmidler er ikke accepteret i nogen form i forbindelse med skolegang eller andre skolearrangementer på skolens matrikel. Dette gælder, uanset deltagerskare og ligeledes ved arrangementer på udenoms-arealer samt ved udflugter i skoleregi, 

 

Evaluering:

Skolens ledelse lægger en plan for arbejdet med rusmiddelpolitikken. Denne evalueres én gang om året i skolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen, december 2018