Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringer

Eleverne er ikke ulykkesforsikrede i skoletiden via skolens forsikring.

BEMÆRK: Eleverne er ikke forsikrede mod tyveri eller hærværk på cykler!

Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Den slags sager kan henvises til afgørelse imellem eleverne (hjemmene), evt. gennem deres indbo-ansvarsforsikringer.
Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.

 

Forsikring af eget medbragt udstyr og IT-udstyr:

På skolen kan og vil vi i nogle tilfælde opfordre eleverne til at medbringe deres eget udstyr og IT-udstyr. Det vil sige bl.a. smartphones, iPads, tablets, PC m.v. Dette gør vi som en del af regeringens "Bring your own device" strategi for at øge anvendelsen af IT i undervisningen.

Er uheldet ude, og går udstyret i stykker på skolen er det familiens indboforsikring eller evt. elektronikforsikring der skal dække tabet. Det er altså ikke skolen der dækker tabet i sådanne tilfælde. Dette gælder naturligvis også, når eleverne uopfordret medbringer eget udstyr.

 

Farlige skoleveje:

Ødelagte cykler, knuste briller og udslåede tænder. Årligt bliver knap 45.000 børn mellem nul og 15 år indbragt til skadestuerne efter ulykkestilfælde i børneinstitutioner og skoler. Mange forældre tror, at det er skolens pligt at sørge for at forsikre eleverne. Men sådan forholder det sig ikke. Forældrene skal selv ulykkesforsikre deres børn. Gør de ikke det, risikerer de, at der ikke er nogen forsikring til at betale skaderne.

Skolen er kun ansvarlig, hvis forældrene kan bevise, at ulykken skyldes en fejl fra skolen side.