Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring 
Indskrivning til 0. klasse
I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til skole og SFO kan skolen have brug for at indhente relevante personoplysninger fra dit barns daginstitution eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Formålet med at indhente og videregive oplysningerne er at skabe en helhed i overgangen fra daginstitution til skole, og dermed give barnet den bedst mulige skolestart.
Jeg giver hermed mit samtykke til i forbindelse med skolestart at relevante oplysninger vedrørende mit barns sociale, faglige og motoriske udvikling må videregives fra mit barns daginstitution til skolen. Det kan f.eks. være oplysninger om barnets helbredsforhold, sociale forhold, specialpædagogisk bistand eller andre støtteforanstaltninger.
At oplysninger og rapporter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) må videregives til skolen. Det kan f.eks. være oplysninger og rapporter fra logopæd/tale-hørekonsulent, støttepædagog og psykolog samt sprogvurderinger og eventuelle tiltag i forbindelse hermed.
I forbindelse med den digitale indskrivning giver du dit samtykke ved at markere i feltet ”ja” under punktet ”Samtykkeerklæring”.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det virkning fra tilbagetrækningstidspunktet.
Der henvises i øvrigt til Persondataforordningen art 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2. litra a om samtykke til behandling af personoplysninger.